201902.18
0
0

Modele de parteneriate gradinita scoala

În consecinţă Şcoala «SF. Maria» a iniţiat următoarele proiecte educaţionale: toate instituţiile partenere promovează: – zapewniania egalităţii şanselor în educaţie; – revigorarea spiritului Civic şi a mentalităţilor comunitare; – promovarea dialogului, transparenţei şi a comunicării deschise; – încurajarea iniţiativei şi a participării la proiecte educaţionale; – dezvoltarea cooperării şi colaborării; – încurajarea (auto) disciplinei şi a responsabilităţii; – dezvoltarea personalităţii Copilului şi a Primului lui în Societate. – COLEGIO BIENAVENTURADA VIRGINEN MARIA – clasele primare, C/Copernico, 55-59 Barcelone, Spania. – Şcoala şi Grădiniţa “SF. Maria” DIN Brăila; Învăţământ Primar-abilităţi Practice/educaţie sociale-proiecte educaţionale-clasa pregatitoare; ACORD de parteneriat dans cadrul proiectului éducatif “sa crestem sanatosi”. – Elevii DIN clasele I – IV Şcoala primară “ST. FRANCISC OF ASSISI SCHOOL”, P.O. Box 605, Takoradi, Ghana. Dezvoltarea unei serii de categorii de conduită necesare în viaţă: curiozitate investigatoare, originalitate şi independenţă în gândire şi acţiune, imaginaţie, fantezie, perseverenţă. – Biserica Romano – Catolică “Adormirea Maicii Domnului” DIN Brăila – jardin d`enfants KATOLISCHE “ST. JOSEPH”, GARTENSTAßE 19, WEIßENBORN LÜDERODE – GERMANIA.

(partea a II-a) Cum ajutam Copiii sa scape de frique de examene OData instalata prin parteneriat înţelegem relaţia între Două sau mai multe părţi, ce presupune împărţirea responsabilităţilor în derularea unei acţiuni cu precizarea obligatorie a atribuţiilor şi contribuţiilor acestora, aspect statuat printr-un ACORD de parteneriat (convenţie, protocole, înţelegere, Contract). În cadrul unei societăţi Care ISI propune să se situeze în mod autentic PE coordonatele schimbării, dezvoltarea creşterii continue, Parteneriatul educaţional se taiate ca o condiţie necesară. Ca parte a unei culturi sociale Democratice, Cultura organizaţională a şcolii trebuie să ISI asume, Cu prioritate, Elemente specifice parteneriatului educaţional. Date fiind complexitatea şi gradul impactului zapewniania asupra întreg sistemului social creşte necesitatea colaborării în parteneriat cu o catégorie foarte largă: – întreg personalul angajat în sistemul de învăţământ; – toti Copiii cuprinşi în instituţia de învăţământ; – părinţii copiilor; – organizaţii guvernamentale locale; – organizaţii nonguvernamentale; – reprezentanţii Cultelor religioase; – autorităţi locale; – instituţii de învăţământ DIN Alte Ţări.